Beste Regenboogzeiler,

Je zult begrijpen dat door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus de geplande Algemene Ledenvergadering van de Regenboogclub van 2 april 2020 voorlopig uitgesteld wordt. In deze onzekere weken plannen we ook nog geen nieuwe datum.   

We achten de kans reëel dat we de statutaire termijn voor het beleggen van de ALV ,binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, ook niet gaan halen. Dit is overmacht en er spelen momenteel veel belangrijkere zaken. Gezondheid staat voorop.    

Waar de huidige situatie de Regenboogclub raakt, zullen wij als bestuur maatregelen nemen. Hoe de situatie zich de komende tijd ontwikkelt, is onzeker. Gevolgen voor onze activiteiten zullen we tijdig communiceren.    

We wensen al onze leden en hun familie veel sterkte in deze zware tijden. Pas goed op elkaar. 

Vragen kun je altijd stellen per e-mail: bestuur@regenboogclub.nl

We hopen iedereen snel weer te kunnen begroeten in vrolijke omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Regenboogclub