Loading Events
This event has passed.

Aankondiging

Download hier de aankondiging in PDF formaat:

aankondiging kleine sneekweek 2019.pdf 

 

AANKONDIGING

voor 

de Kleine Sneekweek

In alle erkende open eenheidsklassen

Georganiseerd door de KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING SNEEK (KWS)

30 mei t/m 2 juni 2019

te houden op het Sneekermeer, de Zoutepoel en de Goïngarijpster Poelen

 

1DE REGELS
 1.1De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 – 2020 (RvW)
 1.2De standaard wedstrijdbepalingen zoals vermeld als bepalingen van het Watersportverbond Bijlage Z in de Regels voor wedstrijdzeilen zullen van toepassing zijn.
 1.3De Lokale Wedstrijdbepalingen kunnen deze wedstrijdbepalingen wijzigen.
 1.4In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst van de RvW voorrang hebben.
 1.5Ieder persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.
 
2RECLAME
 Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt door de Organiserende Autoriteit.
 
3DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
 3.1Iedere persoon aan boord, woonachtig in Nederland, moet in het bezit zijn van de vereiste licentie.
 3.2Iedere boot moet een geldig meetcertificaat hebben.
 3.3Om de wedstrijden van een klasse door te kunnen laten gaan moeten er op de sluitingsdatum van de inschrijving tenminste 7 boten per dag zijn ingeschreven. Indien er op de sluitingsdatum minder dan 7 maar tenminste 3 boten per dag zijn ingeschreven, kan er in die klasse gestart worden in een mix-klasse, waarbij meerdere klassen worden samengevoegd in één start.
 3.4De inschrijving geschiedt via deze site.

 3.5Het inschrijfgeld dient te worden voldaan met IDEAL of Creditcard.
 3.6Zowel de inschrijving als de betaling moeten voor de sluitingsdatum van de inschrijving zijn ontvangen door het wedstrijdsecretariaat.
 3.7Bij terugtrekking na de sluitingsdatum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 3.8Sluitingsdatum van de inschrijving: zondag 26 mei.
 3.9Bij een te late inschrijving wordt € 10,- in rekening gebracht. Dit bedrag komt ten gunste van het KWS jeugdzeilen.
 3.10Wijzigingen van een reeds gedane inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar: inschrijving@sneekweek.nl
 3.11Indien er in gesplitste klassen A en B niet voldoende boten zijn ingeschreven, behoudt het wedstrijdcomité zich het recht voor de klassen samen te voegen.
 3.12Wanneer het aantal inschrijvingen in een bepaalde klasse naar de mening van het wedstrijdcomité te groot is, behoudt genoemd comité zich het recht voor deze klasse te splitsen.
 

 

4INSCHRIJFGELD
 Het inschrijfgeld bedraagt:
 Jeugdboot€ 8,50 per dag
 Eenmansboot€ 12,25 per dag
 Tweemansboot€ 16,- per dag
 Driemansboot€ 20,25 per dag
 
5PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN
 5.1Het startrooster zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
 5.2Voor alle klassen zullen 6 wedstrijden worden geprogrammeerd.
 5.3De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.55 uur.
 
6WEDSTRIJDBEPALINGEN
 6.1De lokale wedstrijdbepalingen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de eerste start op deze site te vinden zijn.
 6.2De wedstrijdbepalingen zullen niet bij het wedstrijdcentrum worden verstrekt.
 6.3Het wedstrijdcentrum is op 30 mei geopend vanaf 09.00 uur.
 
7DE BAAN
 De wedstrijden zullen worden gezeild op de Sneekweekbanen versie 2018.
 
8PRIJZEN
 8.1In de jeugdklassen worden dagprijzen ter beschikking gesteld en wel als volgt:
  Bij 3 t/m 6 inschrijvers : 1 prijs (mix-klasse)
            Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen.
  Bij 10 t/m 12 inschrijvers : 3 prijzen.
  Bij 13 t/m 14 inschrijvers : 4 prijzen.
  Bij 15 of meer inschrijvers : 5 prijzen.
 8.2Voor de overige klassen zijn maximaal 3 prijzen beschikbaar:
  Bij 3 t/m 6 inschrijvers : 1 prijs (mix-klasse)
  Bij 7 t/m 9 inschrijvers : 2 prijzen
  Bij 10 of meer inschrijvers : 3 prijzen
 8.3Indien in een klasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.
 8.4Is in een klasse het aantal boten dat start groter dan één, maar gelijk aan of kleiner dan het aantal prijzen, dan wordt het aantal prijzen verminderd tot het aantal gestarte boten verminderd met één.
 8.5

 

 

8.6

De uitreiking van de hoofdprijzen zal op de laatste dag van het evenement om circa 16.00 uur (weersomstandigheden en protestbehandeling voorbehouden) plaatsvinden nabij het Wedstrijdcentrum van de KWS op het Starteiland.

In alle klassen met minimaal 7 inschrijvingen wordt over de totale wedstrijdserie één hoofdprijs verzeild. Deze hoofdprijs wordt alleen uitgereikt aan klassen die alle dagen aan de serie hebben deelgenomen.

 

 

9AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 9.1Deelnemers nemen conform regel 4, geheel op eigen risico deel aan de wedstrijdserie.
 9.2De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.
 
10VERZEKERING
 Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering met een minimumdekking van € 1.500.000,00 per gebeurtenis of het equivalent daarvan.
 
11OVERIGE INFORMATIE 
 11.1Voor informatie over inschrijvingen kunt u zich richten tot Marieke Guichard: inschrijving@sneekweek.nl.
   
 11. 2Via Twitter@kwssneek en deze website zal tijdens het evenement informatie worden gegeven aan de deelnemers.

 

Details

Start:
30 May
End:
2 June
Event Category:
Website:
https://www.kws-sneek.nl/

Organizer

KW Sneek
Phone:
06-45900990
Website:
http://www.sneekweek.nl

Venue

Sneekermeer
Sneekermeer
Sneek, Nederland
Google Map
Website:
http://www.sneekweek.nl