Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Geachte leden,

Het bestuur nodigt u van harte uit om de najaarsvergadering van 27 november aanstaande bij te wonen.  De locatie is de KNZRV Muiden, Westzeedijk 7, 1398 BB Muiden.

Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. Vooraf is om 19:00 uur gelegenheid om gezamenlijk te dineren á € 30,-. Hiervoor dient u zich uiterlijk 24 november per e-mail aan te melden bij secretaris@regenboogclub.nl

De bar is geopend vanaf 18:00 uur.

De najaarsvergadering is voornamelijk bedoeld om het afgelopen seizoen te evalueren en nieuwe voorstellen en ontwikkelingen te bespreken. 

Agenda:

1.   Opening
2.   Vaststellen notulen najaarsvergadering 2018
3.   Ingekomen stukken (o.a. voorstel NK sprint)
4.   Mededelingen bestuur
5.   Bestuurssamenstelling 2020 (voorstel verlengen termijn voorzitter), ter stemming
6.   Evaluatie evenementen 2019
7.   Locatie Klassenevenementen 2020 (Muiden/Grevelingen), ter discussie
8.   Voorlopige wedstrijdkalender 2020 (met o.a. 100e Kaagweek)
9.   Opzet wedstrijdkalender na 2020
10. Teamzeilen
11. Technische Commissie
12. De Oranje 56
13. Rondvraag
14. Sluiting 

De notulen van de najaarsvergadering 2018 vindt u in deze link.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Regenboogclub