Het Regenboog Magazine wordt al jaren uitgebracht en is sinds januari 2013 ondergebracht bij de stuurman van Regenboog 5,  Arthur Diephuis, directeur van True Colours Nederland.  Het is een Glossy Magazine dat 3 keer per jaar gratis aan alle leden van de Regenboogclub wordt verstuurd alsmede aan wedstrijdverenigingen en relaties van de Klasse.  Het heeft een zeer hoge advertentiewaarde.  Daarnaast wordt het voorlaatste nummer digitaal op deze website geplaatst zodra het volgende nummer uitkomt.     

Klik op de afbeelding om naar de digitale magazines te gaan:

Magzines regenboogclub 2015 01

 

Kopij kan digitaal worden aangeleverd e-mail:   magazine@regenboogclub.nl

Verschijningsdata:Deadline aanlevering adv’s en kopij uiterlijk
Jaargang 11 editie #1: 14-22 mei 2015
Jaargang 11 editie #2: 17-21 augustus 2015
Jaargang 11 editie #3: 30 nov-04 december
27 april 2015
31 juli 2015
23 oktober 2015

Advertentie informatie:

`verschijningsdata2016

 

 

 

 

 

 

 

1/1 pagina advertentie:   1/2 pagina advertentie: 
Bladspiegel: 210 x 297 mmBladspiegel: 210 x 297 mm
Zetspiegel: 210 x 297 mmZetspiegel: 210 x 148 mm

Advertentietarieven 2016:

Omslag
Achterzijde omslag, 1/1 pagina f.c………………….. € 1.325,=*
Binnenzijde omslag, 1/1 pagina f.c…………………. – 1.100,=*
Binnenwerk
1/2 pagina full colour……………………………………. € 375,=*
1/1 pagina full colour……………………………………. – 550,=*

*Genoemde tarieven zijn voor plaatsing in de 3 edities van 2016, gebaseerd op aanlevering Certified PDF bestanden en zijn exclusief BTW.

Aanleverspecificaties:
– Certified PDF met representatieve kleurproef
– Aanlevering digitaal per CD Rom, Wetransfer.com of FTP (voor eventuele vragen mail naar magazine@regenboogclub.nl )

Opmaken advertentie:

  • Opmaken van uw advertentie in de stijl van het magazine, inclusief 1 correctieronde € 225,= (ex. BTW)
  • Beeldbewerking, indien nodig/uur – 75,= (ex. BTW)
  • ISO genormeerde kleurproef – 55,= (ex. BTW)

Gelieve hiervoor schoongecorrigeerde teksten in Word aan te leveren. Logo’s als Illustrator EPS bestanden en beeldmateriaal digitaal in een resolutie van minimaal 300dpi.

Heeft u vragen of speciale wensen stuur dan een e-mail naar magazine@regenboogclub.nl 

Magazine:

Oplage: 500 exemplarenFrequentie: 3x per jaar
Omvang: Ca. 40 pagina’sUitvoering: Geheel full colour
Redactieadres:Aanleveradres advertenties:
True Colours
Savannahweg 64
3542 AW Utrecht
030 2412630
magazine@regenboogclub.nl
Idem

 

Heeft u vragen of speciale wensen stuur dan een e-mail naar magazine@regenboogclub.nl

logotruecolours

de uitgever van dit geweldige magazine