De TC van de Regenboogklasse is een bestuurscommissie van de Regenboog Klasse Organisatie die zorg draagt voor het in stand houden van de eenheid binnen de Klasse. In nauwe samenwerking met het Watersportverbond en de eigenaren van Regenbogen met een meetbrief worden de Klassevoorschriften toegepast, in stand gehouden en aangepast.

Bij nieuwbouw, restauratie en/of aanpassing van een Regenboog dient de TC geraadpleegd te worden.


Uitleg regels Klassevoorschriften:

Hier kunt u verzoeken om uitleg van de regel / Klasse Voorschriften vinden die gesteld worden aan de Technische Commissie van het Watersportverbond (TCW). Met deze info kunnen eigenaren sneller tussentijds signaleren of een bepaalde constructie mag of niet, wat de mening van de TC is en wat de status is van een bepaald verzoek en wat het antwoord van de TCW is.

vraagdatum antwoordstatus
A-symmetrisch geknikte mast ?30/1/1022/03/10gesloten
Verstelbare bakstag ?30/1/1022/03/10gesloten
Vast oog i.p.v. overloop ? 30/1/10open
    

 

Ga naar de uitleg van deze regels van de Klassevoorschriften toe

 


Contact opnemen met de Technische Commissie Regenboog

TC@regenboogclub.nl