Zoals je misschien weet, was de Regenboog 7 lange tijd in mijn familie. Durk Oppenhuizen, mijn overgroot vader won vele wedstrijden op het Sneekermeer. Bijgesloten zie je een foto uit die tijd. Op de achtergrond staat de starttoren.

Willem-Nico Potma

Regenboog 7